• Dagens ordning med drosjeholdeplasser i Stavanger sentrum er ikke tilstrekkelig, mener næringen selv.

- Holdeplassene til taxiene er for små

Drosjenæringen i Stavanger har lenge slitt med for små holdeplasser i sentrum. Det har ført til blokkering av trafikken og lang ventetid for kundene. Taxiforbundet tror problemet kan løses.