• Jan Tore Glenjen

Her prøver Magnhild seg som sjukepleiar

– Nå skal du få koma opp! Ingeborg Brathetland ser først skeptisk på den nye pleiaren, sjølvaste kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), men det går ikkje mange sekund før dei to finn tonen.