• Lars Idar Waage

- Bybanemillionene kommer neste uke

Statssekretær og jærbu Geir Pollestad (Sp) gikk i krigen for 6 bybanemillioner som har vært savnet på Nord-Jæren.