Asbestalarm på sykehjem

Rehabiliteringen av Lund sjukeheim for statlige krisepenger er stanset. Det er funnet ekstremt kreftfremkallende asbest.