Rasende på Avinor

Reaksjonene i Rogaland er sterke mot Avinor-styrets nei til bygging av gangbruer på Sola.