Innbrudd i fullt dagslys

Uvisst om noe er tatt i Skolegata.