• Egil Ø. Nærland

Trafikken har tjuvstartet,<br/>Foss-Eikeland bru er åpen

Fylkesordfører Tom Tvedt bebuder at han klipper snoren mandag klokken 12.00 og åpner den nye brua på Foss Eikeland. Bilister og syklister har tjuvstartet og kjører allerede i dag fritt på det nye og flotte veianlegget med 68 meter bru til 68 millioner kroner.