• Færre asylsøkere gjør at Dale asylmottak må si opp folk.

Dale asylmottak må si opp ansatte

Færre asylsøkere gjør at UDI sier opp kontrakter med asylmottaket i Dale. Leder for mottaket bekrefter at det vil føre til oppsigelser.