• -Til sommeren skal utvidelsen gjennom Hillevåg være ferdig, lover Statens prosjektleder Nidunn Sandvik i Statens Vegvesen. (Foto: Pål Christensen)

Anleggsbråk om kvelden vil fortsette i Hillevåg

Tett trafikk på dagtid gjennom Hillevåg fører til at mye av arbeidet med utvidelsen til et kollektivfelt langs fylkesvei 44 må skje på ettermiddag og kveldstid. Det blir det bråk av.