• Rassikringen langs Tysdalsvatnet blir billigere enn ventet.

Rassikring blir billigere enn ventet

Veidekke leder kampen om kontrakten på den 3,5 km lange rassikringstunnelen langs Tysdalsvatnet.