• Slik så det ut etter at deler av toppmassen på den 18 meter høye fyllingen raste ut og delvis over E39. Fredrik Refvem

Risa får ikke anke millionbot

Høyesteretts ankeutvalg har enstemmig avgjort at én million kroner er en rimelig bot for Risa AS etter raset på Skurve i Gjesdal 31. oktober 2006, og Risa AS får ikke fremme anke til Høyesterett.