Får ekspropriere naboen

Ekspropriasjonssak i Tananger gikk gjennom i kommunestyret i Sola.