Brann i to bosskontainere

To kontainerbranner i samme område tyder på at noen misbruker fyrstikker i Riska bydel.