Nå vil de ha slutt på striden

Verken «gubbevelde», politiske veivalg eller kamp om posisjoner ligger bak den indre striden i partiet, mener partiledelsen som nå inviterer til fred og fordragelighet.