• Innbyggerne i Stavanger kan glede seg over de laveste kommunale avgiftene i landet.

Stavanger billigst i landet

Stavanger er den kommunen i landet med lavest kommunale utgifter. Deretter kommer Klepp, Sola og Karmøy, mens Bjerkreim er blant de dyreste.