Seks korps i parade

Seks korps gikk gjennom Stavanger sentrum og spilte lørdag ettermiddag.