• Arnfinn Hølland solgte juletrær ved Maxi i Sandnes før forrige jul. I år kan det igjen bli juletresalg på Torget i Stavanger. Jon Ingemundsen

Juletresalg på torget

Det kan bli åpnet for åpnet for juletresalg på Torget i år.