• Privat

Barn og unge samler inn 40 millioner

De store organisasjonene som mottar penger fra barn og unges innsamlingsaksjoner, forteller om økning i innsamlede midler.