Porsholen skole informerte foreldrene for dårlig

Etter reaksjoner fra foreldrene valgte Porsholen skole å endre neste års gruppeinndeling.