Forgrep seg på bundet 12-åring

Med bind for øynene og hendene bundet sammen ble gutten utsatt for seksuelle overgrep av mannen.