155 millioner for parkeringshall under Bergeland

Konsulentfirmaet Multiconsult mener det er fullt mulig å bygge 600 parkeringsplasser i fjellhaller under Storhaug. Til en kvart million per plass.