Million-erstatning til bønder

Fire bønder frå Maldal i Sauda er i Gulating lagmannsrett tilkjent 1,5 millionar kroner i fallrettsleige kvart år til evig tid.