- Ikke ødelegg hagene våre

Beboerne på Kvernaland ofrer ikke hagene sine for en ny turvei mot Frøylandsvatnet.