Redusert utbygging i Ølberg havn

Politikerne i Sola vil ikke ha tårn på Ølberg.