Avlyser nyttårsarrangement i Egersund

Før første gang siden kommunen startet med fells nyttårsfeiring på torvet i 1997, er et arrangement avlyst.