Hvor ligger Feyer begravd?

Sommertorget har tidligere vært på tur til kjente gravsteder i Rogaland. Dødsturisme er stor i utlandet, men også i Rogaland kan det være spennende å oppleve gravstedene til tidligere storheter. Men Sommertorget bommet stygt i Egersund.