• Nå vil Region Stavanger og Destinasjon Jæren heve glasset for Jærmalerne etter mønster fra Skagen, der P.S. Krøyer malte «Hip, hip, hurra!» i 1888. Ukjent

Vil heve glasset for flere jærmalere

Region Stavanger og Destinasjon Jæren må ta inn flere kunstnere når de nå vil løfte fram «Jærmalerne» etter mønster fra «Skagenmalerne» i regionens nye reiselivssatsing.