- Stor belastning for begge

Forsvareren til tiltalte mener sedelighetssaker bør prioriteres høyere av domstolene.