Kommunen har liten innflytelse over inntektene

Utover egenbetalinger (kommunale avgifter) og eiendomsskatt kan ikke kommunene påvirke sitt eget inntektsnivå.