• Her går fylkespolitikerne i land på Sauøy, en naturperle som mange er opptatt av å verne mot inngrep. Det kommer vei tvers over øya hvis veiprosjektet Fogn-Bokn-Byre-Halsnøy-Børøy bygges ut.

Naturperle ofres for nye bruer

Naturperle ofres for at 512 ryfylkinger skal få bruforbindelser.