• "Opp i treet, sprett i sprett, smetter tre små ekorn lett", leser 2. klassingene Malin Aarre Agasøster og Håkon Andreas Helgesen. Anita Hapnes er leksolog, lærer med videreutdanning i lesing og skriving. Jon Ingemundsen

Her er alle leselærere

Tjensvoll skole har i flere år utmerket seg med svært gode resultater i lesing. Hva har de gjort? Mye. En ting er daglige leselekser til alle fra 1.-7. trinn.