• En ny innsjø er oppstått på dette jordet rett ved veien ut mot Hå gamle prestegård. Under slike forhold drukner mye meitemark. Odd Pihlstr m

Her drukner meitemarken

Store landbruksarealer på Jæren er så søkkvåte og til dels oversvømte at store mengder meitemark går dukken.