• Alt er ikke bare mørkt i eldreomsorgen. - Vi går lysere tidere i møte, minnet Per A. Thorbjørnsen (V) om. Kent Skibstad

Eldreomsorgen er ikke god nok, innrømmet Høyre

Ja, sykehjemskøene er for lange. Både utbygging av nye plasser og en snuoperasjon i eldreomsorgen må til, sa Kåre Reiten (H) i bystyret mandag kveld.