• - Vi vil ha fire hurtigbåtavganger som i dag, sier Ole Olsen, her sammen med Lasse Pallesen.

Hva har vi gjort galt?

Kvitsøy og Foldøy kjemper for rutetilbudet, som er livsnerven i lokalsamfunnet.