- Veldig beklagelig at de erfarte oss slik

Skoleadministrasjonen i Sandnes beklager at Johan og familien måtte flytte til Sola for å få hjelp.