• Her kommer 200 studentboliger, men mange flere må det bli for at UiS skal nå målet. I 2020 skal dekningsgraden være 20 prosent. Fra høyre: Fylkesordfører Janne Johnsen (H), styreleder Siv Una Hagen i SiS, universitetsdirektør John B. Møst og Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H). Jonas Haarr Friestad

Fikk studentboliger i julepresang

— Dette er bare starten, sier ordfører Christine Sagen Helgø (H), som onsdag skrev under på avtalen som gir 200 nye studentboliger på universitetets område.