• Kjedeleder Trond Lie, Systemhus Norge, overrekker gaven til Tone Høyland i Varmestuens venner Privat

Varmestuens venner fikk pengegave

Varmestuens venner fikk nylig overrakt en gave på 50.000 kroner fra Systemhus-kjeden.