• F.v. Klara Ingfrid Jomås, Kari Ovedal, Inger-Helene Mittet Sparr, Inger K. Feed, Johanne Valevatn og Torill Visland risikerer å bli kastet på dør av kraftkommunen Sirdal. Hans E.H. Jacobsen

Flittige damer kan bli kastet på dør

Kulturprisen for 2002 henger på veggen. Likevel kan Sirdal husflidslag bli tvunget ut av Omlidhuset uten alternativt plass til 19 vevstoler.