• Oppdrettsanlegget ligger bare noen få meter fra land. Her skal det fylles ut store mengder stein. Tor Inge Jøssang

Ryfast sender laks på svøm

Et oppdrettsanlegg ved Ryfast-munningen i Strand tvinges til å flytte når tunnelbyggingen starter.