Dette lærer du på Frodig og frisk

Frodig og frisk handler mest om å bevege seg fysisk, men inneholder og teori.