• Et fullt vaktlag: Sjåfør og utrykningsleder framme i bilen. Røykdykkerleder sitter bak utrykningsleder. To ekstra røykdykkere. Fra venstre Eivind Maritz, Sebastian Qvale Gilje, Terje Liland, Gunnar Husebø og Eivind Nårdstad. Jon Ingemundsen

Slik blir brannstasjonene i framtiden:

Seks av dagens brannstasjoner blir lagt ned, fem nye kommer til. Slik er anbefalingen til politikerne i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, BVSR, sine ni eierkommuner.