• Ikke alle er klar over skadene en varm engangsgrill kan påføre treverk. Dette går fram etter at Ryfylke friluftsråd gjentatte ganger er blitt nødt til å skifte ut deler av rastebord plassert i friluftsområder for bruk av folk flest. Steinholt Ingar Haug/Aftenposten

Engangsgriller ødelegger rastebord i Ryfylke

Ikke alle er klar over skadene en varm engangsgrill kan påføre treverk. Dette går fram etter at Ryfylke friluftsråd gjentatte ganger er blitt nødt til å skifte ut deler av rastebord plassert i friluftsområder for bruk av folk flest.