• Norske kyr melker stadig mer. Hver fjerde liter melkes av en robot. Bildet er fra fjøset til Helleland-bonde Kåre Grude. Jon Ingemundsen

2012: 10 liter ekstra melk på hver av oss

Blir det mulig å produsere mer melk i Norge med stadig færre bønder? I 2012 er det levert 50 millioner liter mer enn i fjor.