• På befaring etter utkjøringen: Gardbruker John Magne Raugstad, fra venstre, Sven Arne Årsland, Inge Håland, Knut Helge Jonassen og Gunnar Vatne. Viktor Klippen

Jo visst går det an å flytte matjord

Jan Røyneberg har rotet i jorda på Røyneberg-garden siden han var liten. Når Forus Næringspark skulle ekspandere, ble 1000 lastebillass kjørt til John Magne Raugstad i Julebygda i Sandnes. Begge to er fornøyd med jordflyttingen.