- Gi papirløse en sjanse

UDI-medarbeider Tore Walaker mener i en kronikk i dagens Aftenbladet at ureturnerbare som har oppholdt seg i Norge over lang tid bør få sjansen til å leve et normalt liv. Det mener statssekretær På Lønseth (Ap) er en dårlig idé.