• Hvor raskt Jærbanen kan få dobbeltspor videre sørover er til syvende og sist et spørsmål om politisk vilje og prioritering. Pål Christensen

Øyner dobbeltspor-forlengelse på Jæren

En vag setning om satsing på Jærbanen og planleggingsmidler til høyhastighetsutbygging kan åpne for en forsering av dobbeltsporet videre sørover fra Sandnes.