• Kommunane meiner at institusjonstilbodet i barnevernet er for dårleg tilpassa ein del av borna sine behov og at samhandlinga med staten er for dårleg. Colourbox.com

Utfordrande samhandling i barnevernet

Kommunane meiner at institusjonstilbodet i barnevernet er for dårleg tilpassa ein del av borna sine behov og at samhandlinga med staten er for dårleg.