• Det er når vi stopper ute på Arne Garborgs veg for å kjøre inn her til Tangen, vi blir påkjørt bakfra, forklarte Benn Folkvord da han tidligere advarte om trafikkfellen. Geir Sveen

8 av 9 ulykker i dette krysset er påkjørsler bakfra

Nå skal dette "ukjente" krysset like utenfor Bryne sentrum endelig få en sårt etterlengtet sykkel og gangsti.