• Prorektor Tor Hemmingsen ved UiS og rekrutteringsdirektør Tone Rognstad i Statoil. UiS

30 millioner til forskning fra Statoil

Statoil og UiS undertegnet fredag en avtale som gir UiS seks millioner kroner til forskning hvert år over en femårsperiode. Pengene skal i hovedsak gå til petroleumsforskning.