• Bonde Bernt P. Nærland (t.v.) på Austrått og rektor Dag Jørund Lønning ved HLB er begge overrasket over den sterke støtten landbruk og jordvern har blant folk i Sandnes. Tommy Ellingsen

Heller matvern enn boliger

Til tross for stor boligmangel i regionen, forteller en rykende fersk undersøkelse at 93 prosent av innbyggerne i politisk blåblå Sandnes er for et sterkt vern av matjorda i kommunen.